Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
кандидат юридичних наук, доцент
Новини
09-10-2017

09.10.2017 побачив світ № 2 (65) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

09-10-2017

До 25.10.2017 приймаються статті до чергового номера журналу, вихід якого планується у листопаді.

25-04-2017

25.04.2017 побачив світ № 1 (64) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

27-01-2017

27.01.2017 побачив світ № 4 (63) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

06-12-2016

06.12.2016 побачив світ № 3 (62) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 1 (2007)
Бібліографічний покажчик статей, надрукованих у журналі "Право і безпека" у 2002-2006 роках
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Економічний підхід до аналізу права
Сучасний стан правового регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС
Спецефічні особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (теоретичний аспект)
Державна функція соцільного захисту непрацездатних: міжнародно-правовий аспект
Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин
Сутність і види державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України
До окремих питань проекту Податкового кодексу
Вплив стрибків з парашутом на особистість спортсменів та десантників
Факторы профессиональной деятельности прокуроров, вызывающие усиление проявления негативных психических состояний
Психологічні особливості життєвих цінностей неповнолітніх правопорушників з різним ступенем усвідомлення провини
Використання засобів спортивної діяльності в корекції і реабілітації психічної і соматичної сфери пожежників-рятувальників
Активное социально-психологическое обучение при повышении этнотолерантности личного состава Государственной пограничной службы Украины
Влияние деятельности в экстремальных условиях на личностные особенности курсантов УГЗУ
Особливості сприйняття профессійних емоціогенних ситуацій працівниками патрульної служби міліції з різним стажем роботи
Гендерні особливості ціннісно-смислової та мотиваційної сфери працівників ОВС
Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів, що забезпечують безпеку VIP-персон
Особливості кар'єрних орієнтацій слідчих ОВС на ранніх стадіях професіоналізації
Вплив специфіки професійної діяльності на особові якості працівників чергових частин міліції
Специфика использования психологических технологий воздействия на личность подозреваемого
Вплив індивідуально-психологічних рис особистості на протиправну поведінку молоді
Вплив оперативної обстановки на рівень суїциду серед особового складу правоохоронних органів
Особливості суб'єктивного контролю працівників органів внутрішніх справ з різним типом ставлення до самогубства
Психологическая организация административной деятельности
Сучасні концептуальні підходи щодо сутності соціальної держави
До питання вдосконалення діяльності національних судів
Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю