Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
кандидат юридичних наук, доцент
Новини
09-10-2017

09.10.2017 побачив світ № 2 (65) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

09-10-2017

До 25.10.2017 приймаються статті до чергового номера журналу, вихід якого планується у листопаді.

25-04-2017

25.04.2017 побачив світ № 1 (64) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

27-01-2017

27.01.2017 побачив світ № 4 (63) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

06-12-2016

06.12.2016 побачив світ № 3 (62) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 2 (2008)
Титульний аркуш
Зміст
Досвід правозастосування норм Положення про Селянський поземельний банк 1882 року
Компетенція загальної поліції за законодавством Російської імперії (друга половина ХІХ ст.)
Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права
Форми та методи діяльності Держфінмоніторінгу України (адміністративно-правовий аспект)
Реєстраційні правовстановлюючі відносини у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень
Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України
Сутність та види адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торговлі цінними паперами
Особливості будівництва як об'єкта адміністративно-правового регулювання
Особливості проведення зустрічних звірок за ініціативою правоохоронних органів
Методологічні основи правового регулювання бюджетного контролю
Принцип обов'язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст
Правові засоби підтримки ліквідності комерційних банків
Гарантії здійснення права на ім'я
Правонаступництво фізкультурно-спортивних товариств
Діяльність органів державної влади у сфері протидії рейдерству в Україні
Актуальні питання класифікації зайнятості в сучасних умовах
Пенсійна система України та місце в ній спеціального пенсійного забезпечення
Щодо визначення поняття та змісту проходження державної служби
До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів
Правовий механізм протидії тероризму у системі забезпечення внутрішньої безпеки держави
Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини
Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав
Самоврядні механізми забезпечення прав та свобод людини і громадянина
Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом
Культурна функція у системі функцій сучасної держави
Інформаційні війни як одна із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави
Онтологічні аспекти феномену професійних деформацій представників професій типу "людини-людина"
Історичній аналіз проблеми формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України
Ідентифікація особистості як наукова категорія: сутність та співвідношення з суміжними поняттями
Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики
Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів
Удосконалення організаційно-правових засад відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні
Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС у зв'язку зі службовою діяльністю
Проблеми безпеки кримінально-виконавчої системи України
Дія принципу публічності на стадії досудового провадження
Медіація як специфічний захід кримінально-правового характеру до неповнолітніх, які вчинили діяння легкого та середнього ступеня тяжкості, з угодою про примирення
Роль адміністративної процедури в профілактиці злочинів у службовій діяльності
Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів
Обмеження недержавного контролю над правоохоронними органами
Системний аналіз ефективності використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті
Управління взаємодією студентів з ЕОМ
Інформаційна система моделювання впливу чинників злочинності
Розробка функції довіри для покращання алгоритму автентифікації користувача
Система підрахунку трафіку мережі з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування
Роль інформаційних технологій у глобалізації вищої освіти