Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, доцент
Новини
02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (67) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року.

22-12-2017

22.12.2017 побачив світ № 3 (66) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

27-11-2017

Підтверджено включення журналу до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

09-10-2017

09.10.2017 побачив світ № 2 (65) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 4 (59) (2015)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Інформаційна взаємодія Національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю
Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби
База даних як об’єкт інформаційних правовідносин
Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України
Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві
Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України
Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки
Розвиток освіти в Харківському регіоні
Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства
Юридична природа недійсного правочину
Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист
Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві
Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав
Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб
Вимоги до кандидатів на службу в поліції
Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії
Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування
Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг
Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері
Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва
Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах
Зміст поняття «розвідувальне опитування»
Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів
Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід та перспективи використання в Україні
Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні
Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України
Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід
Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків
Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження
Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ
Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості
Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень)