Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, доцент
Новини
05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

22-12-2017

22.12.2017 побачив світ № 3 (66) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

27-11-2017

Підтверджено включення журналу до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

09-10-2017

09.10.2017 побачив світ № 2 (65) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567

Наведено результати дослідження дефініції особистісно-професійної зрілості у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Визначено, що зрілість є найбільш тривалим періодом онтогенезу, який характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей людської особистості. Указано, що особистісно-професійна зрілість є інтегративним, багатоскладовим психічним утворенням, яке визначає саморозвиток і самодетермінацію особистості у професійній та особистісній сферах власної життєдіяльності. Наголошено, що основними принципами психолого-педагогічної діяльності щодо формування особистісно-професійної зрілості майбутнього фахівця є результативність, ефективність, об’єктна орієнтованість змісту педагогічної дії, особистісна орієнтованість, рефлективність і гармонійність.
Завантажити повний текст (мовою оригіналу)
Ім'я: Електронна адреса: Коментар: