Правові принципи бюджетного менеджменту в Україні

  • S. M. Shevnin Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0003-2195-3831
Ключові слова: бюджетний процес, бюджет, Міністерство внутрішніх справ, бюджетна установа, кошторис

Анотація

Метою статті було дослідити дискусійні питання щодо бюджетного менеджменту в Україні, а також навести власне бачення правових основ бюджетного менеджменту та його складової в бюджетному процесі.

Методи. При розгляді статті було використано теоретичні та емпіричні методи, такі як: аналіз, аналогія, моделювання, системний аналіз.

Результати. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти бюджетного менеджменту. Наголошено, що бюджетний менеджмент містить сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів в методів, спрямованих на управління бюджетними ресурсами та відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. Основним питанням, яке намагається вирішити бюджетний менеджмент, є таке: яким чином забезпечити найбільш ефективне управління цим рухом і відносинами, що виникають з цього приводу. Це реалізується у предметі бюджетного менеджменту – бюджетному процесі та управлінні ним. Система управління бюджетом тісно пов’язана з більш загальною категорією управління фінансами та фінансових відносин. Сам процес такого впливу здійснюється через функціонування фінансової політики. Відповідно однією зі складових системи управління фінансами є система управління бюджетом. Співставлено поняття бюджетного менеджменту та управління бюджетними коштами. Детально проаналізовано предмет бюджетного менеджменту й основні його ознаки. Значну увагу приділено бюджетному плануванню, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання. Розглянуто кошторисне планування, яке охоплює комплекс заходів з визначення обсягів і напрямів використання коштів бюджетних установ на плановий рік. Під таким плануванням автор розуміє процес складання, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ; зазначено, що він є складовою бюджетного планування. Визначено роль Міністерства внутрішніх справ України у здійсненні ефективного управління бюджетними коштами, а також запропоновано шляхи вдосконалення управління бюджетними коштами в умовах децентралізації та демократизації держави.

Висновки. Наголошено, що об’єктом бюджетного менеджменту є основний централізований державний фонд фінансових ресурсів, яким є бюджет держави. Предметом є бюджетний процес та управління ним. На підстав цього зроблено висновок, що бюджетний менеджмент є ідентичним поняттю управління бюджетними коштами. У свою чергу, управлінням бюджетними коштами визнається сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів. Запропоновано внести певні корективи до визначення «управління бюджетними коштами».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rumiantseva E.E., 2008. New Economic Encyclopedia [Novaya ekonomicheskaya entsiklopediya]. 3d ed. Moscow: Infra-M. P. 826.

Zahorodnii A.H. and Vozniuk H.L., 2011. Financial and Economic Dictionary [Finansovo-ekonomichnyi slovnyk]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi Politekhniky.

Fedosov V. (ed.), 2004. Budget Management [Biudzhetnyi menedzhment]. Kyiv: KNEU.


Переглядів анотації: 210
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2018-11-09
Як цитувати
Shevnin, S. (2018) Правові принципи бюджетного менеджменту в Україні, Право і безпека, 68(1), pp 13-16. doi: 10.32631/pb.2018.1.01.

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО