Ретроспектива законодавства у сфері добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання та розведення у напіввільних умовах чи в неволі

  • O. Yu. Onishchenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-0369-9334
Ключові слова: екологічне право, екологічне законодавство, утримання та розведення диких тварин, дикі тварини, тваринний світ, спеціальне використання

Анотація

Досліджено спеціальну юридичну літературу та нормативно-правову базу виникнення та поетапного становлення законодавства у сфері добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання та розведення у напіввільних умовах чи в неволі. Об’єктивно та ґрунтовно досліджено історію процесу утворення, формування й становлення екологічного законодавства в цій сфері. Відповідно до проаналізованих джерел виділено основні етапи розвитку законодавства щодо спеціального права використання тваринного світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Yu. Onishchenko, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра екологічного права, аспірант.

Посилання

Carrington D., 2018. Humanity has wiped out 60% of animal populations since 1970, report finds. The Guardian, [online] 30 Oct. Available at https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds/ [Accessed 23 November 2018].

Getman A.P., 2008. Ways of the development of the science of land law [Shliakhy stanovlennia i rozvytok nauky zemelnoho prava]. Problemi zakonnostì – Problems of legality , Iss. 95, pp. 103–107.

Volyk M.P., 1997. Legal regulation of hunting in Ukraine (on materials of the southern region of Ukraine) [Pravove rehuliuvannia poliuvannia v Ukraini (na materialakh pivdennoho rehionu Ukrainy)]. Abstract of Ph.D. dissertation. Odesa I.I.Mechnikov State University.

Ovdienko V.V., 2014. The legal regulation of hunting in Ukraine [Pravove rehuliuvannia myslyvstva v Ukraini]. Ph.D. dissertation. Yaroslav Mudryi National Law University.

Kraeva V.N., 2010. Legal regulation of use of hunting resources on fixed hunting agreements [Pravovoe regulirovanie pol`zovaniya okhotnich`imi resursami na zakreplennykh okhotnich`ikh ugod`yakh]. Ph.D. dissertation. Kutafin Moscow State Law University.

Matviichuk V.K. and Golub S.A., 2006. Illegal hunting: responsibility, protocol form, proceedings, investigation and prevention [Nezakonne poliuvannia: vidpovidalnist, protokolna forma, provadzhennia, rozsliduvannia i zapobihannia]. Kyiv: KNT.

Shekhovtsov V.V., 2009. Right of private property to objects of the animal world [Pravo privatnoi vlasnosti na obiekty tvarynnoho svitu]. Ph.D. dissertation. Yaroslav Mudryi National Law University.

Danilkin A.A., 2011. Farm hunting economy [Fermerskoe okhotnich`e khoziaistvo]. Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK.

Kryzhanivskyi O.P. et al. (managers), 1974. Readings on the history of the ancient world [Khrestomatiia z istorii starodavnoho svitu]. Kyiv: Radianska shkola.

Laws of Hammurabi [Zakony Khammurapi], 2003. In: Lysenko O.L. and Trycoz E.N. (compositors). Readings on the history of state and law of foreign countries [Khrestomatiya po istorii gosudarstva i prava zarubezhnykh stran]: in 2 vols. Vol. 1. Moscow: Norma. Pp. 12-15. (Ed.: N.A.Krasheninnikova).

Arthashastra, 1953. In: Struve V.V. (ed.). Readings on the history of the ancient world [Khrestomatiia z istorii starodavnoho svitu]. Vol. 1. Kyiv: Radianska shkola. Pp. 275-283.

Cherepakhin B.B., 1924. Initial ways of acquiring property rights under current law [Pervonachal`nyye sposoby priobreteniya prava sobstvennosti po deystvuyushchemu pravu]. Scientific Notes of Saratov State University named after N.G.Chernyshevsky [Uchenye zapiski Gosudarstvennogo Saratovskogo universiteta im. N.G.Chernyshevskogo], Vol. II, Iss. 4, pp. 3-31. Available at http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_7.html [Accessed 23 November 2018].

Kelch Th.G., 2012. A short history of (mostly) Western animal law. Part I. Animal Law Review, Vol. 19:23, pp. 23-62. Available at https://www.animallaw.info/sites/default/files/lralvol19_1_23.pdf [Accessed 23 November 2018].

Salicheskaya truth [Salicheskaya pravda], 2003. In: Lysenko O.L. and Trycoz E.N. (compositors). Readings on the history of state and law of foreign countries [Khrestomatiya po istorii gosudarstva i prava zarubezhnykh stran]: in 2 vols. Vol. 1. Moscow: Norma. Pp. 395-439. (Ed.: N.A.Krasheninnikova).

Zavarin V.P., 1987. Principles of designing zoological parks (on the example of the Northwest region of the USSR) [Pryntsypy proektirovaniya zoologycheskikh parkov (na primere Severo-Zapadnogo regiona SSSR)]. Abstract of Ph.D. dissertation. Leningrad Engineer and Builder Institute.

Matviichuk V.K., 2012. General theoretical approaches to the origins and periods of the criminal legal environmental protection in Ukraine [Zahalnoteoretychni pidkhody do vytokiv ta klasyfikatsii periodiv kryminalno-pravovoi okhorony navkolyshnioho pryrodnoho seredovyshcha na terenakh Ukrainy]. Juridical science, No. 1, pp. 83-95. Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_1_11 [Accessed 23 November 2018].

Vrangel V.V., 1841. History of forest legislation of the Russian Empire [Istoriya lesnogo zakonodatel`stva Rossiiskoi imperii]. St. Petersburg.

Ferenets O.P., 2013. Environmental protection in Ukraine during the Kievan Rus [Ohorona navkolyshnoho seredovyshcha v Ukraini chasiv Kyivskoi Rusi]. Vìsnik Žitomirsʹkogo nacìonalʹnogo agroekologìčnogo unìversitetu – Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University, Vol. 36, No. 1 (1), pp. 334-338.

Novitskyi R.O. and Domnich V.I., 2011. Fundamentals of Hunting [Osnovy myslyvstvoznavstva]. Dnipropetrovsk: Artlogos.

Sosnovsky I.P., 1981. Live museums [Zhivye muzei]. Moskow: Znanie.

Skuratova L.S., 2010. The history of the development of zoos [Istoriya razvitiya zooparkov]. Bulletin of Polzunov Altai State Technical University [Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. I.I.Polzunova], No. 1-2, pp. 64-67.

Korytko L.Ya., 2012. The formation of the institution of legal protection of fauna in Austria-Hungary [Stanovlennia instytutu pravovoi okhorony tvarynnoho svitu v Avstro-Uhorshchyni. Naukovij vìsnik Lʹvìvsʹkogo deržavnogo unìversitetu vnutrìšnìh sprav. Serìja juridična – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Series Juridical, No. 1, pp. 28-35. Available at http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2012/12klyavau.pdf [Accessed 23 November 2018].

Protsiv O.R., 2010. Legal principles of hunting in the Austro-Hungarian and Russian empires of the second half of the XIX - early XX centuries [Pravovi zasady poliuvannia v Avstro-Uhorskii ta Rosiiskii imperiiakh druhoi polovyny XIX - pochatku XX stolittia]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, Iss. 20.6, pp. 50-57.

Ghosh K. Ex-situ and in-situ conservation of wild life with reference to zoo gardens and sundarban tiger reserve in West Bengal. Available at http://www.terisas.ac.in/mct/pdf/assignment/KANAILAL-GHOSH.pdf [Accessed 23 November 2018].

Parkalov I.V., 2010. Fur farming in Russia [K voprosu o promyshlennoi domestikatsii pushnykh zverei v Rossii]. Informacionnyj vestnik VOGiS, Vol. 14, No. 3, pp. 389-397.

Berezina N.Yu., 2017. Genesis of the legal regime of the use and protection of hunting grounds under the legislation of Ukraine [Heneza pravovoho rezhymu vykorystannia i okhorony myslyvskykh uhid za zakonodavstvom Ukrainy]. Naukovij vìsnik Mìžnarodnogo gumanìtarnogo unìversitetu. Serìâ Ûrisprudencìâ – Scientific Herald of International Humanitarian University, No. 27, pp. 82-88.

Garbuzov O.S., 1982. The role of evacuation of wilderness in the preservation of rare life-threatening [Rol` iskusstvennogo dicherazvedeniya v sjkhranenii redkikh zhivotnykh]. In: Artificial breeding of game in hunting farm [Dicherazvedenie v okhotnich`em khozyaistve]. Moscow. Pp. 6-40. Available at http://ex-situ.ru/bibliographylist/115-2010-05-18-19-14-35.html [Accessed 23 November 2018].

Flint V.E. et al., 1986. Breeding of rare species of birds [Razvedenie redkikh vidov ptits]. Moscow: Agropromizdat. Available at http://ex-situ.ru/bibliographylist/98-2010-04-16-19-13-12.html [Accessed 23 November 2018].


Переглядів анотації: 151
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Onishchenko, O. (2018) Ретроспектива законодавства у сфері добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання та розведення у напіввільних умовах чи в неволі, Право і безпека, 70(3), pp 40-50. doi: 10.32631/pb.2018.3.06.

Розділ
ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО