ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ОСОБИ В МОНАРХІЯХ АРАБСЬКОГО СХОДУ

  • L. M. Gryshko Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0003-0347-1118
Ключові слова: конституційні принципи, правий статус особи, права та свободи громадян, обов’язки громадян, ісламська концепція прав людини, західна концепція прав людини

Анотація

На основі чинних конституцій монархій Арабського Сходу та політико-правової практики продемонстровано особливості закріплення прав, свобод та обов’язків громадян (підданих). Зроблено висновок про те, що конституційний статус особи в цих державах лише формально виглядає суттєво модернізованим і демократизованим, проте фактично не є таким. Водночас наведено приклади діяльності органів конституційної юстиції, що свідчать про суттєві зміни в розумінні закріплених принципів, прав та свобод.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бехруз Х. Исламские традиции права : сб. науч. тр. Одесса : Одес. нац. акад., 2006. 293 с.

Сюкияйнен Л. Р. О правовой природе шариата и его взаимодействии с европейским правом // Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/syk/prav_prir.php (дата звернення: 14.10.2017).

Конституции государств Азии: Западная Азия / под ред. Т. Я. Хабриевой ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Российской Федерации. М. : Норма, 2010. Т. 1. 544 с.

Kuwait: Constitutional Court rules against DNA law in move to protect right to privacy // Alkarama : website of a Geneva-based non-governmental human rights organisation. URL: https://www.alkarama.org/en/articles/kuwait-constitutional-court-rules-against-dna-law-move-protect-right-privacy (дата звернення: 14.10.2017).

Чепульченко Т. О. Права людини в ісламі. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2011. № 1 (9). С. 99–104.

Слюсар К. С. Права людини в мусульманському праві. Право і суспільство. 2017. № 1, ч. 2. С. 32–36.

Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий : моногр. М. : ООО «Садра», 2014. 212 с.

Мартынова М. Ю. Основы конституционного (государственного) права стран-членов ОПЕК : учеб. пособие. М. : МГИМО-Университет, 2008. 332 с.

Конституції зарубіжних країн : навч. посіб. / за заг. ред. В. О. Серьогіна; В. О. Серьогін, Ю. М. Коломієць, О. В. Марцеляк та ін. Харків : ФІНН, 2009. 664 с.

Сапронова М. А. Арабский Восток: власть и конституции : моногр. / МГИМО-Университет. М. : РОССПЭН, 2001. 216 с.

Donelly J. Human Rights and Human Dignity: An Analitic Critigue of Non-Western Conception of Human Rigts. The American Political Science Review. 1992. Vol. 76, No. 2. P. 303–316. https://doi.org/10.2307/1961111.

Жданов Н. В. Исламская концепция миропорядка : моногр. М. : Междунар. отнош. 2003. 568 с.

Сапронова М. А. Политический процесс в арабских странах : учеб. пособие. М. : МГИМО-Университет, 2008. 320 с.


Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Gryshko, L. (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ОСОБИ В МОНАРХІЯХ АРАБСЬКОГО СХОДУ, Право і безпека, 66(3), pp 21-26. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/59 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО