ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ ДО СПІВПРАЦІ З ПОЛІЦІЄЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

  • A. V. Komziuk Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-2615-103X
Ключові слова: Національна поліція, громадські об’єднання, публічна безпека, взаємодія, правопорушення

Анотація

Проаналізовано взаємодію Національної поліції України з громадськими об'єднаннями у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Визначено проблеми залучення до співпраці громадян та перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Рамазанова У. В. Щодо поняття взаємодії громадських організацій з органами внутрішніх справ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 3, т. 2. С. 66–70.

Адміністративне право України : підруч. для юрид. вузів / за ред. Ю. П. Битяка, В. В. Богуцького.

Харків : Право, 2000. 520 с.

Про громадські об’єднання : закон України від 22.03.2012. № 4572-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1.

Бандурка О. М., Соболєв В. О., Московець В. І. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : підручник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 352 с.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : закон України від 22.06.2000 № 1835-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 (дата звернення 10.11.2017).


Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Komziuk, A. (2018) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ ДО СПІВПРАЦІ З ПОЛІЦІЄЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ, Право і безпека, 66(3), pp 71-74. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/70 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ