PERSPECTIVES OF INVOLVING CITIZENS AND THEIR ASSOCIATIONS INTO COOPERATION WITH THE POLICE IN THE FIELD OF PUBLIC SAFETY AND ORDER

Keywords: National Police, public associations, public safety, interaction, offenses

Abstract

Проаналізовано взаємодію Національної поліції України з громадськими об'єднаннями у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Визначено проблеми залучення до співпраці громадян та перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Рамазанова У. В. Щодо поняття взаємодії громадських організацій з органами внутрішніх справ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 3, т. 2. С. 66–70.

Адміністративне право України : підруч. для юрид. вузів / за ред. Ю. П. Битяка, В. В. Богуцького.

Харків : Право, 2000. 520 с.

Про громадські об’єднання : закон України від 22.03.2012. № 4572-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1.

Бандурка О. М., Соболєв В. О., Московець В. І. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : підручник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 352 с.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : закон України від 22.06.2000 № 1835-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 (дата звернення 10.11.2017).

Published
2018-10-09
How to Cite
Komziuk, A. V. (2018) “PERSPECTIVES OF INVOLVING CITIZENS AND THEIR ASSOCIATIONS INTO COOPERATION WITH THE POLICE IN THE FIELD OF PUBLIC SAFETY AND ORDER”, Law and Safety, 66(3), pp. 71-74. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/70 (Accessed: 5July2020).
Section
THEORY AND PRACTICE OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY