ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ У ДОМОВОЛОДІННІ ОСОБИ

  • O. V. Salmanov Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0001-9421-5085
  • S. S. Tereshchuk, Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0000-0002-7263
Ключові слова: кримінальне провадження, обшук, слідча (розшукова) дія, суд, слідчий суддя, прокурор, процесуальний керівник, Європейський суд з прав людини, кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність

Анотація

Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України щодо проведення та оскарження такої слідчої (розшукової) дії, як обшук. Установлено неузгодженості та прогалини з цих питань, наведено окремі пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Терещук С. Окремі аспекти повернення предметів та речей, які було визнано речовими доказами, після набрання вироком суду законної сили. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1 (251). С. 219–222.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 04.11.1950 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 01.10.2017).

Конституція України : закон України від 28.06.1996 №294к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 01.10.2017).

Кримінальний процесуальний кодекс України : за ред.. на 1 верес. 2017 р. Харків : Право, 2017. 378 с.

Бортун М. І. Процесуальні аспекти проведення обшуку. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (15). С. 28–35.


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Salmanov, O. і Tereshchuk, S. (2018) ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ У ДОМОВОЛОДІННІ ОСОБИ, Право і безпека, 66(3), pp 80-84. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/72 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ