ЗАГАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ

  • O. O. Stepanchenko Донецький юридичний інститут МВС України, Кривий Ріг
Ключові слова: детермінація, етнорелігійний тероризм, економічний, політичний, соціальний фактор, глобалізація, кризові явища

Анотація

Розглянуто загальні фактори етнорелігійного тероризму. Акцентовано увагу на їх соціальній обумовленості та взаємозв’язку. Підсумовано значущість досліджуваних факторів у поясненні феноменологічно складної природи етнорелігійного тероризму та несприятливих тенденціях його відтворення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кудрявцев В. Н., Кудрявцев Ю. В., Нерсесянц В. С. Социальные отклонения: введение в общую теорию. М. : Юрид. лит., 1984. 320 c.

Курс кримінології. Загальна частина : підручник : у 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужи. Київ : Юрінком Інтер, 2001. Кн. 1. 351 c.

Резолюція про терористичну злочинну діяльність : прийн. VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження зі злочинцями 07.09.1990 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_828 (дата звернення: 22.11.2017).

Мартыненко Б. К. Теоретико-правовые вопросы политического экстремизма: на примере России конца 80-х–90-х годов ХХ века : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Ростов н/Д, 1999. 180 c.

В Україні за межею бідності перебувають близько 60 % населення – ООН // ТСН Україна : сайт. 30.03.2017. URL: https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-za-mezheyu-bidnosti-perebuvayut-blizko-60-naselennya-oon-905400.html (дата звернення: 25.10.2017).


Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Stepanchenko, O. (2018) ЗАГАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ, Право і безпека, 66(3), pp 84-87. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/73 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ