СИСТЕМА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

  • S. S. Tereshchuk Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0000-0002-7263
Ключові слова: кримінальне провадження, негласні слідчі (розшукові) дії, підозрюваний, суд, слідчий суддя, прокурор, процесуальний керівник, Єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне правопорушення

Анотація

Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України, що регулює проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Виявлено певні неузгодженості та прогалини, надано окремі пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Терещук С. С. Процесуальні особливості запровадження інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. № 1 (23). С. 155–157.

Тагієв С. В. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 511 с.

Шолудько Б. А. Негласні слідчі (розшукові) дії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. Вип. 4 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т права НАН України. Київ : Ліра-К, 2012. С. 352–355 (дата звернення: 01.10.2017).

Калинкович Л. Н. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Минск : МВШ МВД СССР, 1988. 102 с.

Багрій М. В. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій: напрямки вдосконалення // Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи у світлі конституційної реформи : зб. тез першого Львів. форуму з кримінал. юстиції. Київ : ВАІТЕ, 2015. С. 45–49.

Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : затв. наказом Ген. прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Держ. прикордон. служби України, М-ва фінансів України, М-ва юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 (дата звернення: 01.10.2017).

Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 39, т. 2. С. 105–109.

Гусаров С. М. Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України. Європейські перспективи. 2013. № 3. С. 35–39.


Переглядів анотації: 171
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Tereshchuk, S. (2018) СИСТЕМА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ, Право і безпека, 66(3), pp 87-92. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/74 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ