ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК НЕОБХІДНА ПРАВОВА ВИМОГА ДО ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

  • D. V. Shvets Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-1999-9956
Ключові слова: поліцейський, первинна професійна підготовка, підготовка кадрів, Національна поліція України

Анотація

Обґрунтовано важливість первинної професійної підготовки для професійного становлення кожного поліцейського та для формування «нової поліції» взагалі. Розглянуто, як саме первинна професійна підготовка впливає на особистість полісмена, яким чином вона формує свідомість майбутнього професіонала. Указано на основні проблеми, які виявлено за час підготовки кадрів для лав Національної поліції України, та запропоновано шляхи їх вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VII // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 15.10.2017).

Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України : наказ МВС України від 26.01.2016 № 50 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 (дата звернення: 15.10.2017).

Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції : наказ МВС України від 16.02.2016 № 105 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16 (дата звернення: 15.10.2017).

Лошицький М. В. Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції). Юридична наука. 2015. № 2. С. 34–42.

Мартиненко О. Профессиональное обучение полиции Германии (по материалам МВД Украины) // Права людини в Україні : інформ. портал / Харків. правозахисна група. URL: http://www.khpg.org/index.php?id=1399024677 (дата звернення: 17.10.2017).

Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров : учеб. пособие / Якубов А. С., Асямов С. В., Таджиев А. А., Миразов Д. М. Ташкент : Акад. МВД Республики Узбекистан, 2010. 452 с.

Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2002. 21 с.

Покайчук В. Я., Поливанюк В. Д. Концептуальні засади службової підготовки поліцейських // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. С. 154–157. URL: http://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/111.pdf (дата звернення: 17.10.2017).


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Shvets, D. (2018) ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЯК НЕОБХІДНА ПРАВОВА ВИМОГА ДО ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, Право і безпека, 66(3), pp 103-112. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/78 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
КАДРОВА РОБОТА В ОРГАНАХ МВС УКРАЇНИ, ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ