ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРСТВА

Ключові слова: трансплантація, посмертне донорство, договірне регулювання, договір про посмертне донорств, договір про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів, члени сім’ї померлого, медичний заклад, реципієнт

Анотація

Розглянуто можливість договірного регулювання правовідносин посмертного донорства. Особливу увагу звернено на те, що питання договірного регулювання не закріплено на законодавчому рівні та достатньо не досліджено у вітчизняній юридичній науці. Здійснено правову характеристику запропонованих договорів – про посмертне донорство та про трансплантацію органів й інших анатомічних матеріалів. Визначено форму та зміст договорів, їх сторони та предмет, порядок укладання та підстави розірвання. Обґрунтовано доцільність використання таких договорів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині : закон України від 16.07.1999 № 1007-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 377.

Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 576 с.

Михайлов С. В. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних послуг : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2010. 16 с.

Герц А. А. Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг : автореф. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 38 с.

Кізлова О. С. Договір про надання медичних послуг як цивільно-правовий договір. Право і суспіль-ство. 2014. № 2. С. 39–44.

Цивільний кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.


Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати
Briukhovetska, M. (2018) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРСТВА, Право і безпека, 66(3), pp 117-120. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/86 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО