ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СКЛАДІ РЕСУРСНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФЕСІЙ ЮРИДИЧНИХ ВИДІВ

  • O. O. Babenko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: емоційний інтелект, стресостійкість, психологічна ресурсність, професії юридичних видів

Анотація

Охарактеризовано основні елементи впливу феномена емоційного інтелекту на ефективну самореалізацію особистості та її пристосування до складних умов професійної та особистісної взаємодії. З’ясовано зміст понять «соціономічний вид професії», «емоційний інтелект», «стресостійкість», «ресурсність особистості» та «саногенне мислення» і підкреслено важливість такого механізму мислення. Наголошено, що слід приділити увагу подальшому вивченню впливу емоційного інтелекту на професійне становлення представників професій юридичних видів та підвищення рівня емоційного інтелекту задля ефективного виконання професійних обов’язків, збереження власного здоров’я та підвищення психологічної культури суспільства в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности. Одесса : Хорс, 1995. 364 с.

Штепа О. С. Характеристика прийому актуалізації психологічної ресурсної особистості (авторський підхід). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2015. Вип. 2 (47). С. 200–206.

Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека : моногр. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. 264 с.

Орлов Ю. М. Саногенное мышление. М. : Слайдинг, 2002. 138 с.

Швець Д. В. Психічна стійкість працівника поліції як основа готовності до службової діяльності в екстремальних ситуаціях // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. Харків : ХНУВС, 2017. С. 226–228. URL: http://www.univd.edu.ua/general/publishing/konf/30_03_2017/pdf/104.pdf (дата звернення: 20.11.2017).

Майер Г. Психология эмоционального мышления // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред. Ю. Б. Гипенрейтер, В. В. Петухова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 123–129.

Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена. Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 83–95.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А. П. Исаевой. М. : ACT, 2009. 478 с.


Переглядів анотації: 66
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати
Babenko, O. (2018) ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СКЛАДІ РЕСУРСНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФЕСІЙ ЮРИДИЧНИХ ВИДІВ, Право і безпека, 66(3), pp 121-125. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/87 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ