МОДЕЛЬ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДИКТОР ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • I. V. Klymenko Національна поліція України
Ключові слова: предиктор, службова діяльність, модель, психологічне забезпечення, працівник поліції

Анотація

Розглянуто психологічне забезпечення службової діяльності працівників поліції як технологію (сукупність форм, методів, прийомів, алгоритмів) пошуку, вивчення, створення, збереження, підтримки й відновлення психологічного ресурсу особистості, необхідного для її ефективного виконання. Психологічне забезпечення професійної діяльності працівника поліції визначено як цілеспрямовану, науково обґрунтовану, організовану трансформацію психологічного ресурсу особистості з потенційного стану в актуальний. Зазначено, що модельний підхід до дослідження психологічних аспектів службової діяльності дозволяє виділити та піддати аналізу, оцінюванню та корекції всі найважливіші психологічні явища, характерні для вирішення службових завдань. Наголошено, що без моделювання психологічної феноменології видів службової діяльності неможливо створити ефективні системи її психологічного забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология. СПб. : Питер, 2006. 480 с.

Бархаев Б. П., Сыромятников И. В. Введение в профессию: от социальной роли к профессиональной субъектности. М. : Воен. ун-т, 2003. 171 с.

Євдокімова О. О. Психологічна служба : навч.-метод. посіб. Харків : Вид.-полігр. центр ХНУРЕ, 2012. 122 с.

Корнещук В. В. Моделювання в системі підготовки професійно надійного спеціаліста: теоретичний аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2008. Вип. 14. C. 113–117.

Пономарьов О. С. Модель професійної діяльності фахівця : текст лекцій. Харків : НТУ «ХПІ», 2006. 36 с.

Караяни А. Г. Теоретические основы психологического обеспечения служебной деятельности. Юридическая психология. 2013. № 3. С. 22–26.

Корчемный П. А. Военная психология : учеб. М. : Изд-во ОВЛ, 2005. 215 с.

Литвинцев С. В., Снедков Е. В., Резник А. М. Боевая психическая травма : руководство для врачей. М. : Медицина, 2005. 432 с.


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати
Klymenko, I. (2018) МОДЕЛЬ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДИКТОР ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, Право і безпека, 66(3), pp 133-139. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/89 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ