ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНИХ ЕКСПЕКТАЦІЙ ПРАВООХОРОНЦІВ

  • M. P. Polukhina Національний авіаційний університет, Київ
Ключові слова: правоохоронці, правоохоронні органи, професійний розвиток, професійне становлення, професійна адаптація, криза професійних експектацій

Анотація

Розглянуто питання психологічних особливостей кризи професійних експектацій правоохоронців з урахуванням специфіки їх служби. Проаналізовано погляди зарубіжних і вітчизняних науковців щодо умов, необхідних для успішного процесу професійної адаптації, результатом якого є швидке досягнення робочих показників, звикання до трудового колективу, освоєння основних вимог корпоративної культури та правил поведінки, зниження тривожності й невпевненості в собі, розвиток позитивного ставлення до обов’язків, задоволеність роботою та скорочення плинності кадрів. Надано пропозиції щодо шляхів подолання кризи професійних експектацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Царьов О. Д. Професійне самовизначення майбутніх правоохоронців у ВНЗ МВС України. Віс-ник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки. 2012. Вип. 19 (1). С. 197–201.

Еникеев М. И. Общая, социальная и юридическая психология : учеб. для вузов. 5-е изд. СПб. : Питер, 2003. 752 с.

Синявский В. В. Психолого-педагогические вопросы профессиональной адаптации выпускни-ков профтехучилищ : дис. … канд. пед. наук. М., 1974. 195 с.

Чистякова С. Н., Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: организация и управление. М. : Педагогика, 1987. 160 с.

Москаленко А. П., Кобзін Д. О. Професійна адаптація працівників ОВС : метод. рек. / за заг. ред.

В. О. Соболєва. Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. 70 с.

Психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1990. 494 с.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підручник. Київ : Центр учб. літ., 2011. 468 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для студентов. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2004. 304 с.

Гостєєва Т. В. Особливості адаптаційного потенціалу професійного резерву ОВС. Вісник Націо-нального університету оборони України. 2013. Вип. 5 (36). С. 195–200.


Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати
Polukhina, M. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНИХ ЕКСПЕКТАЦІЙ ПРАВООХОРОНЦІВ, Право і безпека, 66(3), pp 145-149. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/92 (Accessed: 16Липень2019).

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ