УРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • N. Ye. Tverdokhliebova Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0003-3139-4308
Ключові слова: гендер, ефективність професійної діяльності, гендерна експертиза, гендерна статистика, гендерний аналіз

Анотація

Проаналізовано специфічні проблеми інтеграції гендеру в процес реформування поліцейських сил у сучасних умовах. Обґрунтовано необхідність створювати репрезентативні за кадровим складом інститути поліцейських сил. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення побудови правоохоронної системи, яка має передбачити оптимальне використання людського ресурсу для підвищення ефективності професійної діяльності правоохоронних органів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 05.11.2017).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : закон України від 08.09. 2005

№ 2866-IV-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15-вр (дата звернення: 06.11.2017).

Мельник Т. М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності : підручник. 2-ге допов. вид. Київ : Стилос, 2010. 437 с.

Ожигова Л. Н. Исследование гендерной идентичности и гендерных стереотипов личности // Гендерная психология : практикум / под ред. И. С. Клёциной. СПб. : Питер, 2003. Гл. 17. С. 164–170.

Титаренко Т. М. Життєві домагання особистості у гендерному контексті. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2003. Т. 5, ч. 6. С. 290–295.

Виноградова Т. В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов. Вопросы психологии. 1993. № 2. С. 63–71.

Панченко С. М. Порівняльна характеристика способів самоздійснення дорослих. Проблеми сучасної психології. 2012. Вип. 18. С. 614–624.

Тукаленко І. Від рівності прав до рівності можливостей. Політичний менеджмент. 2008. № 5.

С. 128–135.

Права людини в діяльності української міліції – 2013 : наук.-практ. вид. / за заг. ред. В. С. Пивоварова, Ю. В. Чумака. Київ ; Львів, 2014. 404 с.

Polisar J., Milgram D. Recruiting, Integrating and Retaining Women Police Officers: Strategies that Work. The Police Chief. 1998. Vol. 65, Iss. 10. P. 42–52.

Денэм Т. Гендер и реформирование полицейских сил / ред. М. Бастик, К. Валасек. Женева, 2008. VI, 24 с. (Гендер и РСБ : справ. пособие ; Ч. 2). URL: http://www.osce.org/ru/odihr/75283?download=true (дата звернення: 07.11.2017).

Recruiting & Retaining Women : A Self-Assessment Guide for Law Enforcement / National Center for Women & Policing, A Division of the Feminist Majority Foundation. Los Angeles, 2001. P. 22.

URL: http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/185235.pdf (дата звернення: 07.11.2017).

Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії : монографія. Київ : Основи, 2005. 304 с.


Переглядів анотації: 109
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати
Tverdokhliebova, N. (2018) УРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, Право і безпека, 66(3), pp 149-153. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/93 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ