Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
кандидат юридичних наук, доцент
Новини
09-10-2017

09.10.2017 побачив світ № 2 (65) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

09-10-2017

До 25.10.2017 приймаються статті до чергового номера журналу, вихід якого планується у листопаді.

25-04-2017

25.04.2017 побачив світ № 1 (64) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

27-01-2017

27.01.2017 побачив світ № 4 (63) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

06-12-2016

06.12.2016 побачив світ № 3 (62) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 2 (2007)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Умови утримання військовополонених та інтернованих в роки Другої світової війни та на території Української РСР
Філософсько-правові детермінанти аграрного права України на початку ХXI ст.
Деякі особливості законодавчого регулювання права українських селян на життя до реформи 1861 року (історико-правовий аналіз)
Правове регулювання діяльності шкіл для німців півдня України наприкінці XVIII - середина XIX ст.
Шляхи розвитку пенітенціарної системи України
Система права-привілею у феодально роздробленій Русі
Правові наслідки податкової реформи другої половини XIX століття
Реформування системи призначення суддів Конституційного Суду України як напрямок зниження конфліктності у його діяльності
Інституційний механізм адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС
Особливості здійснення влади в Автономній Республіці Крим
Правосвідомість у структурі юридичної діяльності
До питання про конституційно-правову відповідальність
Теорія та практика взаємодії Секретаріату Президента України з Верховною Радою України
Філософське розуміння справедливості
Інститут цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи
Регіональні міжнародні механізми захисту довкілля та природних ресурсів Азово-Черноморського басейну
Сутність та функціональне призначення штрафних санкцій в сфері господарювання
Доцільність та перспективи регулювання ліцензування діяльності з лізингу праці в Україні
Деякі питання регламентації прав споживача у випадку придбання товару неналежної якості
Здійснення цивільних прав держави органами державної влади
Правове регулювання робочого часу неповнолітніх: сучасний стан та перспективи розвитку
Особливості праці лікаря як об'єкта трудових правовідносин
Еволюція змісту й структури системи трудового права України (фІлософсько-правовий аспекти)
Щодо поняття та ролі ценралізованого та локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки
Сутність державного контролю в галузі будівництва
Класифікація суб'єктів трудових процесуальних правовідносин
Виды договорно-правового регулирования
Об'єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна
Діяльність у сфері ведення державних природоресурсних кадастрів як об'єкт державного контролю
Ознаки зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Старіння населення: соціально-правові аспекти
Цілі покарання та цілі призначення покарання: сутність та співвідношення
Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС
Загальна характеристика правовідносин, які створюються під час професійної підготовки персоналу ОВС
Протиправне захоплення та поглинання акціонерних товариств (рейдерство) в Україні: загроза економічній безпеці
Регламент проведення судово-товарознавчих досліджень по документам
Забезпечення прав і свобод людини і громадянина при захисті права власності
Деякі аспекти дослідження статусу фізичної особи як суб'єкта адміністративного права у радянській науковій літературі
Держава як суб'єкт матеріального, організаційного чи іншого сприяння створення або діяльності терористичної групи чи терористичної організації
Юридичний аналіз умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми
Особа злочинця та мотив як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з пожежами
Теоретичні аспекти суспільної небезпеки службової злочинності працівників кримінально-виконавчих установ та її специфічні риси
Організаційно-правові аспекти діяльності персоналу служби безпеки комерційних структур
Функції та повноваження СБУ щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх загроз
Недоліки законодавчої техніки Кримінального кодексу України (на прикладі статті 306 КК України)
Обмеження, які пов'язані з професійною діяльністю посадових осіб митних органів
Регулювання проходження жінками служби в правоохоронних органах США
Прокурорський нагляд за законністю притягнення до адміністративної відповідальності
Окремі аспекти використання оперативно-розшукової інформації в боротьбі зі злочинністю