Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, доцент
Новини
02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (67) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року.

22-12-2017

22.12.2017 побачив світ № 3 (66) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

27-11-2017

Підтверджено включення журналу до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

09-10-2017

09.10.2017 побачив світ № 2 (65) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 1 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Правове регулювання фінансового контролю в системі МВС України
Методологія аналізу неофіційної економіки
Приватні структури в системі економічної безпеки України
Экономический рост и обеспечение экологической безопасности
Місце страхування в системі економічної безпеки
Викриття фальсифікованої продукції як засіб попередження економічних правопорушень
Ухилення від сплати податків як метод первісного нагромадження капіталу
Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій
Связь экономической безопасности и проблем рыночной трансформации
Воздействие постиндустриальных тенденций на теневую экономику
Роль психологічної підготовки спеціальних підрозділів у підвищенні резистентності до патогенного впливу стрес-факторів
Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства
Правила застосування сили поліцейським персоналом миротворчих місій
Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми)
Право як засіб організації безпеки
Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: науково-практична конференция
Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм
Критерії ефективності діяльності органів внутрішніх справ
Правові питання обгрунтування забезпечення законності при застосуванні зброї працівниками правоохоронних органів
Кримінальне комп'ютерне право: українське та європейське
К концепции заключения под стражу
Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України
Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор'я
Актуальные проблемы применения нового УК Украины
Состояние преступности в Украине (По материриалам периодической печати)
Поняття службової особи в Кримінальному кодексі 2001 року
Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ
До проблеми поліцейської корупції
Понятие вмешательства в уголовном праве Украины
Новый взгляд на объект преступления
Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть?
Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголовном процессе Украины
Професори Київського університету в заснуванні Таврійської вищої школи (1916-1921): із історії юридичної освіти та науки
Проблемы информационной безопасности
Методика оцінки ризику службової діяльності працівників МВС
Возможности новой техники, снижающей профессиональный риск оперативных работников внутренних дел
Анализ сущности заданий и задач, выполняемых внутренними войками МВД Украины и России по обеспечению техногенной безопасности
Інтелектуалізація цифрових мереж та систем на основі теорії статичних просторових к-значних структур
Розробка пропозицій щодо вдосконалення аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях в метрополітені
Статистический метод обновления нормативно-боевого развертывания пожарно-технического вооружения