Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

22-12-2017

22.12.2017 побачив світ № 3 (66) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 12345678

За допомогою методів системного аналізу, узагальнення, абстрагування, порівняння, дедук-ції з’ясовано основні ознаки та особливості принципів права природокористування в їх сис-темному зв’язку з поняттями «принципи права» та «принципи екологічного права». Прове-дено розмежування принципів права природокористування та інших принципів діяльності людини. На основі проведеного дослідження сформульовано поняття принципів права при-родокористування.
Завантажити повний текст (мовою оригіналу)
Ім'я: Електронна адреса: Коментар: