СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

  • V. O. Herasymov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: злочини у банківській сфері, метод структурного аналізу, види злочинів, критерії диференціації

Анотація

Роботу присвячено використанню структурного методу кримінологічного дослідження групи злочинів у сфері банківської діяльності, визначено критерії диференціації структурних складових цієї групи злочинів, зроблено спробу вдосконалити поняття злочинів у сфері банківської діяльності та визначити їх ознаки, що мають кримінологічне значення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бущан О. П. Криминалистическая характеристика и основные положения расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харьков, 1995. 210 с.

Попович В. М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 1995. 22 с.

Ross E. A. Sin and Society : An Analysis of Latter-Day Iniquity. Boston : Houghton Mifflin. 1907. 167 р. URL: https://archive.org/stream/sinandsocietyan00rossgoog#page/n185/mode/1up (дата звернення: 25.10.2017).

Shapiro S. P. Collaring the Crime, not the Criminal : Reconsidering the Concept of White-Collar Crime. American Sociological Review. 1990. Vol. 55, No. 3. P. 346–365. URL: http://www.jstor.org/stable/2095761 (дата звернення: 25.10.2017).

Кальман О. Г. Стан і головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та практичні проблеми : монографія. Харків : Гімназія, 2003. 352 с.

Кримінальний кодекс України: закон України від 01.09.2001 № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Маслій І. В. До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. 13. С. 553–561.

Клочко А. М. Злочини у сфері банківської діяльності. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1. С. 68–71.

Чернявський С. С. Злочини у сфері банківської діяльності як об’єкт кримінологічних досліджень.

Вісник Кримінологічної асоціації України. 2013. № 4. С. 192–198.

Чернявський С. С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2002. 16 с.


Переглядів анотації: 112
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Herasymov, V. (2018) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ, Право і безпека, 66(3), pp 57-62. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/65 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ