ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН

  • O. Ye. Avramova Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-1941-9894
Ключові слова: юридичні факти, правове регулювання, житлові відносини, проживання

Анотація

Визначено юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин, які поділяються на правопороджуючі, правовприпиняючі, правозмінюючі та комплексні. Це – конкретні життєві обставини, що призводять до виникнення, зміни чи припинення житлових правовідносин. Вони передбачені у нормативних актах як приватного, так і публічного права. Наголошено, що виникнення житлових правовідносин пов’язується з моментом виникнення потреби в проживанні у житлі, оскільки потреба в проживанні є первинним елементом у системі правопороджуючих юридичних фактів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сліпченко С. О. Правопороджуючі юридичні факти у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 3 (74). С. 195–203.

Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів юрид. ВНЗ / М. В. Цвік, О. В. Петришин,

Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.

Коструба А. В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 168–172.

Коструба А. В. Цивільне правовідношення у механізмі правового регулювання. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 1 (76). С. 112–120.

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-п#n14 (дата звернення: 15.11.2017).

Про житлово-комунальні послуги : закон України від 24.06.2004 № 1875-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 (дата звернення: 15.11.2017).

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : закон України від 29.11.2001 № 2866-III // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (дата звернення: 15.11.2017).

Про житловий фонд соціального призначення : закон України від 12.01.2006 № 3334-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 (дата звернення: 15.11.2017).

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : закон України від 01.07.2004 № 1952-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 (дата звернення: 15.11.2017).


Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати
Avramova, O. (2018) ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН, Право і безпека, 66(3), pp 113-116. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/79 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО