КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РІЗНИХ ЕТАПІВ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ ПРАВООХОРОНЦІВ

  • N. E. Miloradova Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
Ключові слова: психологічний супровід, професіогенез, правоохоронці, етапи професіогенезу правоохоронців

Анотація

Розглянуто мету, завдання та сутність психологічного супроводу професіогенезу правоохоронців. Проаналізовано концептуальні засади здійснення заходів у межах діагностичного, профілактичного та корекційного напрямків психологічного супроводу довузівського, вузівського та післявузівського етапів професійного розвитку правоохоронців. Наголошено, що врахування проаналізованих особливостей сприяє гармонійному, збалансованому процесу професійного становлення, результатом якого є високий рівень професіоналізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии. М. : Владос, 2001. 304 с.

Волянюк Н. Ю. Психологічний супровід професійного розвитку тренера-викладача. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2004. Т. ІV, вип. 8. С. 67–74.

Цільмак О. М. Суб’єктивні детермінуючі фактори прийняття особистістю рішення про вибір професії правоохоронного напрямку. Наука і освіта. 2009. № 10. С. 94–99.

Малхазов О. Р. Психологія праці : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2010. 208 c.

Бутенко Ю. В., Мілорадова Н. Е. Довузівська підготовка – етап професійного становлення сучасного працівника ОВС. Право і Безпека. 2005. Т. 4, № 6. С. 174–176.

Мілорадова Н. Е. Психологічний супровід вузівського етапу професіогенезу правоохоронців // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 67–69.

Александрова Э. М. Психологическое сопровождение школьников. М. : Academia, 2002. 206 с.


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати
Miloradova, N. (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РІЗНИХ ЕТАПІВ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ ПРАВООХОРОНЦІВ, Право і безпека, 66(3), pp 139-144. Available at: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/90 (Accessed: 24Серпень2019).

Розділ
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ